1. Predávajúcim a prevádzkovateľom je Stanislav Barát, Kozmonautov 620/2, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 33713103, DIČ 1031653722,  zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Nitra pod č. 403-10989.

2. Objednávateľom a kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Objednávka je správne vyplnený a odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, príjemcovi tovaru, o objednanom tovare a jeho cene

4. Cena za tovar je uvedená s DPH.

5. Poštovné

6. Platba za tovar je možná

7. Dodanie tovaru bude realizované kuriérskou službou na adresu uvedenú v objednávke

7. Vrátenie tovaru spotrebiteľom, je podľa §7 zákona č. 102/2014 Z.z. oprávnené, aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy